Αίτημα Πρόσβασης στα Προσωπικά Δεδομένα

Παρακαλούμε καταχωρήστε το e-mail με το οποίο έχετε καταχωρήσει τα προσωπικά δεδομένα σας στην ιστοσελίδα μας, ώστε να αιτηθείτε διαγραφής τους.

  • Εναλλακτικά, αποστείλετε σχετικό e-mail με το αίτημά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Θα ενημερωθείτε μέσω e-mail, σχετικά με την ολοκλήρωση διαγραφής των προσωπικών δεδομένων σας από την ιστοσελίδα μας.

[wpgdprc_access_request_form]