Φόρος στο online στοίχημα – Τι ισχύει

Δεχτήκαμε πολλά e-mails και αιτήματα επικοινωνίας κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, ώστε να εξηγήσουμε τι ισχύει με τον φόρο στο online στοίχημα.

Για τη φορολόγηση στο στοίχημα υπάρχει μνημονιακή δέσμευση και ψηφιστηκε σε πολυνομοσχέδιο του 2013.

Ο νόμος που ορίζει τον φόρο στο στοίχημα είναι ο 4141/2013 και τα σχετικά εδάφια, που ορίζουν το ισχύον και εν ενεργεία νομικό πλαίσιο, βρίσκονται στο άρθρο 22, στην παράγραφο 18. Ο παραπάνω νόμος δημοσιεύτηκε το 2013 στο ΦΕΚ Α’81.

Ο νόμος και το ύψος του φόρου και του αφορολόγητου

Η παράγραφος 18 του άρθρου 22 του νόμου 4141/2013 ορίζει το ύψος της φορολόγησης κερδών στο στοίχημα. Διαβάστε αναλυτικά:

2. Τα κέρδη που ορίζονται στις περιπτώσεις β’, γ’ και δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 58, στα τυχερά παίγνια που διεξάγονται με στήλες, υποβάλλονται σε φόρο ανά στήλη παιχνιδιού, μετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού εκατό (100) ευρώ, με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για κέρδη μέχρι πεντακόσια (500) ευρώ και με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) για κέρδη από πεντακόσια ευρώ και ένα λεπτό (500,01) και πάνω“.

Εναλλακτικά, για τα τυχερά παίγνια που δεν διεξάγονται ανά στήλη, αλλά διεξάγονται με τη μορφή παικτικής συνεδρίας, υπάρχει ξεχωριστή πρόβλεψη. Όταν μιλάμε για τυχερά παίγνια με παικτική συνεδρία, εννοούμε παίγνια πόκερ και συνεδρίες καζίνο και live καζίνο. Στα παιχνίδια πόκερ και σε μερικά παίγνια καζίνο και live καζίνο είναι δύσκολο να οριστεί στήλη.

Αναφέρει λοιπόν ο νόμος:

“[…] τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται με παικτικές συνεδρίες, τα κέρδη που πληρώνονται ή πιστώνονται στον παίκτη κατά τη λήξη της παικτικής συνεδρίας υποβάλλονται σε φόρο ανά παικτική συνεδρία, μετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού εκατό (100) ευρώ, με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για κέρδη μέχρι πεντακόσια (500) ευρώ και με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) για κέρδη από πεντακόσια ευρώ και ένα λεπτό (500,01) και πάνω. Ως παίγνια που διεξάγονται με παικτικές συνεδρίες νοούνται τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται με παιγνιομηχανήματα και τα τυχερά παίγνια τύπου καζίνο, το αποτέλεσμα των οποίων δεν παράγεται με γεννήτρια τυχαίων αριθμών, γνωστά και ως live casino games, όπως, ενδεικτικά, οι αγώνες (τουρνουά) πόκερ”.

Ο όρος παικτική συνεδρία διευκρινίζεται στον ίδιο νόμο:

“Ως παικτική συνεδρία νοείται το χρονικό διάστημα από τη στιγμή που ο παίκτης εισάγει την ατομική κάρτα παίκτη σε παιγνιομηχάνημα ή από τη στιγμή που συνδέεται με το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα (ΚΠΣ) ενός παρόχου τυχερών παιγνίων στο διαδίκτυο (διαδικτυακός πάροχος), εισάγοντας τα στοιχεία της ατομικής κάρτας παίκτη, μέχρι που, κατά περίπτωση ως ανωτέρω, είτε εξάγει την ατομική κάρτα παίκτη από το παιγνιομηχάνημα είτε αποσυνδέεται από το ΚΠΣ του διαδικτυακού παρόχου. Σε κάθε περίπτωση, έκαστη παικτική συνεδρία λήγει με την πάροδο 24 ωρών από τη στιγμή που ο παίκτης εισάγει την ατομική κάρτα παίκτη σε παιγνιομηχάνημα ή από τη στιγμή που συνδέεται με το ΚΠΣ διαδικτυακού παρόχου, εισάγοντας τα στοιχεία της ατομικής κάρτας παίκτη”.

Με μια ματιά:

  • Κέρδη ανά στήλη έως 100 ευρώ: ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΚΕΡΔΗ
  • Κέρδη ανά στήλη από 100,01 έως 500 ευρώ: ΦΟΡΟΣ 15% επί των κερδών
  • Κέρδη ανά στήλη άνω των 500,01 ευρώ: ΦΟΡΟΣ 20% επί των κερδών

Γιατί υπάρχουν διαφορές στη φορολόγηση μεταξύ στοιχηματικών εταιρειών

Ερχόμαστε στο προκείμενο, για να απαντήσουμε στα δεκάδες ερωτήματα που λάβαμε.

Η διαφορά στη φορολόγηση μεταξύ των στοιχηματικών εταιρειών έχει να κάνει με τον ορισμό της ελάχιστης στήλης.

Ο Stoiximan ορίζει ως ελάχιστη στήλη τα 0,10 ευρώ. Ο ΟΠΑΠ, τόσο στο επίγειο όσο και στο online στοίχημα, ορίζει στήλη τα 0,25 ευρώ. Η Goalbet ορίζει στήλη τα 0,30 ευρώ. Η bet365 ορίζει στήλη το 1 ευρώ!

Παραδείγματα φορολόγησης:

Όσο πιο μικρή η ελάχιστη στήλη, τόσο περισσότερο φόρο επί των κερδών μπορεί να γλιτώσει ο παίκτης.

Ένα παρολί 3 αγώνων που το παίζουμε 3 ευρώ, είναι 30 στήλες στον Stoiximan, 12 στήλες στον ΟΠΑΠ, 10 στήλες στην Goalbet και 3 στήλες στην bet365.

Εφόσον το αφορολόγητο των 100 ευρώ ορίζεται ανά στήλη, θα πρέπει κανείς στον Stoiximan για παράδειγμα να πιάσει απόδοση άνω του 1.000,00 (!!) ανά στήλη για να φορολογηθεί! Δεν ισχύει όμως το ίδιο στην bet365, όπου με απόδοση άνω του 100,00 ο παίκτης του στοιχήματος υπόκειται σε καθεστώς φορολόγησης των κερδών του δελτίου του.

Με λίγα λόγια, αντί για την bet365, αξίζει να παίζουμε online στοίχημα στον Stoiximan (δευτερευόντως αξίζει και στην Goalbet!).