ΟΠΑΠ: Μηχανήματα VLTs – φρουτάκια για πράκτορες

Τα VLTs είναι πλέον μια πραγματικότητα για την ελληνική αγορά παιγνίων μέσω της ιστοσελίδας playopap.gr.

Ο ΟΠΑΠ έχει φροντίσει για το πλαίσιο και προωθεί μια συνεργασία στρατηγικής συνεργασίας, που μπορεί να αποβεί πολύ προσοδοφόρα.

Οι χώροι παιγνίων που προτείνει ο ΟΠΑΠ έχουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που εξασφαλίζει για τους πράκτορες των υφιστάμενων καταστημάτων ο Οργανισμός.

Η ΟΠΑΠ Α.Ε., όπως αναφέρεται στη σχετική ιστοσελίδα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο ανάπτυξης του δικτύου καταστημάτων VLT (Gaming Halls), αναζητά συνεργάτες για τα εναπομείναντα εκ των 16.500 καταστημάτων που δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από τους υφιστάμενους πράκτορες της ΟΠΑΠ Α.Ε. στα πλαίσια των από 27/11/2014 Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρέπει να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά, πατώντας “Υποβολή αίτησης” πιο κάτω.

Κατόπιν, είναι απαραίτητο η αίτηση αυτή να τυπωθεί (θα σας δοθεί η ευκαιρία να την τυπώσετε αφού υποβληθεί η αίτησή σας ηλεκτρονικά), να υπογραφεί, να θεωρηθεί το γνήσιο της υπογραφής της και να αποσταλεί με τα συνοδευτικά έγγραφα (πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα) ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση: Κηφισού 62, Περιστέρι, Τ.Κ 121 32 (υπόψιν Τμήματος Μητρώου).

Αν προτιμάτε (αντί ταχυδρομείου) να αποστείλετε την ενυπόγραφη Αίτησή σας μέσω e-mail, όλα τα συνοδευτικά έγγραφα θα πρέπει είναι σε σκαναρισμένη μορφή, νομίμως επικυρωμένα από Έλληνα Δικηγόρο ή ΚΕΠ, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] μαζί με την συμπληρωμένη σύμφωνα με τα ανωτέρω Αίτησή σας.

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει δημιουργήσει ήδη ένα πιλοτικό κατάστημα το οποίο δεν είναι ανοιχτό προς το κοινό. Το κατάστημα έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πρότυπα που θα ισχύουν σε όλο το δίκτυο καταστημάτων.