Δίνει το OK η Κομισιόν για τα VLTs στα Play OPAP

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κομισιόν) δίνει τα εύσημα στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) για τη ρύθμιση των VLTs και το εκ νέου άνοιγμα της επένδυσης των Play OPAP και η ΕΕΕΠ, χαρούμενη, το επιδεικνύει. Ανάμεσα σε όσα υπογραμμίζονται από πλευράς Κομισιόν, δίνονται συγχαρητήρια για την αυστηρότητα στον κανονισμό για τα VLTs.

Όπως ενημερωθήκαμε από Δελτίο Τύπου, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων έλαβε, κατόπιν κοινοποίησης, την επιστολή της Διεύθυνσης Εκσυγχρονισμού Εσωτερικής Αγοράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (GROW E2/RW/ik(2016) 7811485) με θέμα “Ελληνική Νομοθεσία Παιγνίων”.

Η ΕΕΕΠ, με τη με αριθμό 225/2/25.10.2016 (Β3528) απόφασή της προχώρησε σε επικαιροποίηση του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου για τα παιγνιομηχανήματα τύπου VLT, στηριζόμενη στις διεθνείς επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, που άπτονται των θεμάτων προώθησης του υπεύθυνου παιχνιδιού, καθώς και στις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές επί των διαδικασιών και του πλαισίου διεξαγωγής τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα.

Σε κάθε περίπτωση, για να συναχθούν ορθά, τεκμηριωμένα και ολοκληρωμένα συμπεράσματα, η ΕΕΕΠ είναι στη διάθεση των αρμόδιων φορέων, συμπεριλαμβανομένης και της συγκεκριμένης Διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να παράσχει συγκριτικά στοιχεία και πλήρη τεκμηρίωση, εάν και εφόσον δεν είναι διαθέσιμα, για τους ισχύοντες κανονισμούς των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποδεικνύουν ότι ο νέος κανονισμός για τα παιγνιομηχανήματα τύπου VLTs που εκδόθηκε με την με αριθμό 225/2/25.10.2016 (Β3528) απόφαση της ΕΕΕΠ συγκαταλέγεται στους πιο αυστηρούς σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο.

Ταυτόχρονα, η ΕΕΕΠ προτίθεται να παράσχει οποιαδήποτε άλλο στοιχείο κριθεί απαραίτητο.

Η ΕΕΕΠ δηλώνει ότι θα συνεχίσει να ασκεί αποτελεσματικά τα εποπτικά και ελεγκτικά καθήκοντα και αρμοδιότητές της βασιζόμενη στις βέλτιστες διεθνείς και ευρωπαϊκές πρακτικές με σκοπό τη συνεπή και συστηματική προστασία του δημοσίου συμφέροντος, την προώθηση των αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού και την καταπολέμηση της παράνομης διοργάνωσης και διεξαγωγής τυχερών παιγνίων που αποτελεί κοινωνική μάστιγα για τη χώρα μας.

Το θέμα του εκ νέου ανοίγματος της επένδυσης Play OPAP με τα παιγνιομηχανήματα VLTs έχει γίνει πεδίο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης, με τη μια πλευρά να τάσσεται υπέρ της επένδυσης, που θα εγγυθεί ανάπτυξη και την άλλη πλευρά να αντιτίθεται στην “καζινοποίηση κάθε ελληνικής γειτονιάς”, όπως αναφέρει το κυρίαρχο αντεπιχείρημα. Η ΕΕΕΠ έχει κατηγορηθεί για δόλιες πράξεις από τον βουλευτή Ανδρέα Λοβέρδο της Δημοκρατικής Συμπαράταξης και έχει στείλει το πόρισμα και όλα τα σχετικά στοιχεία στον αρμόδιο Εισαγγελέα.