Καλή χρονιά με φόρο στα παιχνίδια του ΟΠΑΠ

Πρακτορείο ΟΠΑΠ
Πρακτορείο ΟΠΑΠ

Από 1η Ιανουαρίου 2016 θα εκκινήσει τελικά ο φόρος στα τυχερά παίγνια του ΟΠΑΠ, για τον οποίο τόσος λόγος έγινε το προηγούμενο χρονικό διάστημα.

Ο φόρος θα αφορά κάθε παίγνιο της ΟΠΑΠ Α.Ε. Μένει να δούμε αν θα εξαιρεθεί το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ή θα συμπεριληφθεί και αυτό στη φορολόγηση.

Ο φόρος -καλείται ειδικό τέλος ανά στήλη- θα είναι 0,05 ευρώ (ανά στήλη) και περιλαμβάνεται στο Άρθρο 12 του πολυνομοσχεδίου που υπερψηφίστηκε στη Βουλή το βράδυ της Πέμπτης.

ΑΛΛΑΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Τα νέα σενάρια κάνουν λόγο για προθέσεις της κυβέρνησης να φορολογήσει τα κέρδη των παικτών και όχι τις στήλες του ΚΙΝΟ. Διαβάστε και ενημερωθείτε!

Δείτε:

Άρθρο 12
Ειδικό Τέλος Παιγνίων ανά στήλη

1. Επιβάλλεται ειδικό τέλος πέντε (0,05) λεπτών του ευρώ, ανά στήλη, κάθε παιγνίου της ΟΠΑΠ Α.Ε..
Το ειδικό τέλος βαρύνει τον παίκτη και αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο, απευθείας, από την ΟΠΑΠ Α.Ε..
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία και ο χρόνος απόδοσης του ειδικού τέλους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

2. Στο Παράρτημα του ν. 4174/2013 (Α΄170), όπως ισχύει, μετά τη φράση «Φόρος επί του ζύθου (άρθρο 39 του β.δ. 24.9/20.10.1958, όπως ισχύει)» προστίθεται η φράση «Ειδικό Τέλος Παιγνίων ανά στήλη».

3. Η ισχύς των προηγούμενων παραγράφων αρχίζει από την 1.1.2016“.