ΣτΕ: Νόμιμα η ΕΕΕΠ είναι το ελεγκτικό όργανο του ΟΠΑΠ

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο “πόλεμος” ΟΠΑΠ – ΕΕΕΠ.

Σ’ αυτό το γύρο, νικήτρια αναδείχθηκε η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), καθώς η νομιμότητά της -και η αναγκαιότητά της- ως Ανεξάρτητη Αρχή έλαβε έγκριση και νομιμοποίηση από το Συμβούλιο της Επικρατείας, το ανώτατο δικαστικό όργανο της Ελλάδος, για τον έλεγχο που ασκεί για λόγους δημοσίου συμφέροντος στον ιδιωτικοποιημένο πια ΟΠΑΠ από Τριμερή Επιτροπή Ελέγχου.

Για το λόγο αυτό, η ΕΕΕΠ ανάρτησε στην ιστοσελίδα της σχετική ανακοίνωση:

“Απορριπτική είναι η υπ’ αριθμόν 4242/2015 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την αίτηση που είχε υποβάλει η ΟΠΑΠ Α.Ε. στις 17 Ιουλίου 2015 κατά της Ε.Ε.Ε.Π., ζητώντας να ακυρωθούν αποφάσεις της Επιτροπής σχετικά με την Τριμελή Επιτροπή Ελέγχου της ΟΠΑΠ Α.Ε.

Ειδικότερα, η ΟΠΑΠ Α.Ε. είχε προσφύγει κατά των αποφάσεων της Ε.Ε.Ε.Π. για τον «Καθορισμό των προϋποθέσεων, των προσόντων και της διαδικασίας επιλογής των μελών για τη σύσταση της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της ΟΠΑΠ Α.Ε.», καθώς και για τη «Σύσταση της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της ΟΠΑΠ Α.Ε. με τριετή θητεία, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 28 παράγραφος 3 Α του Ν. 4002/ 2011 (Α’ 180)”.